Elektro

ELEKTRO

Firma Elektro v.d. w Bečovie nad Teplou jest znaczącym czeskim producentem elektrotechnicznego osprzętu łączeniowego, zacisków szeregowych z wyposażeniem, zacisków uziemiających, złączek ekwipotencjalnych i rozgałęźnych, listew zaciskowych do słupów oświetleniowych oraz innego osprzętu elektrotechnicznego.