JSL

JSL Santos jest portugalską firmą, która od pięćdziesięciu lat zajmuje się produkcją materiałów elektrotechnicznych tj.:
puszki instalacyjne
rozdzielnie elektryczne
złącza instalacyjne
kanały instalacyjne
dławnice.