Program doboru

1.Obsługa programu HeliosSelect (link poniżej)

Program doboru wentylatorów HeliosSelect 

Na pierwszym ekranie:

Najszybszym sposobem na poznanie pełnego opisu (kart katalogowych, instrukcji montażu, wymiarów i pasujących akcesoriów) interesującego nas urządzenia Helios – jest wpisanie jego nazwy w pole: Product search.

W przypadku doboru:

Można wybrać typy wentylatorów spoóród których chcemy dobierać bądź zaznaczyć opcję All fans czyli wszystkie wentylatory.

Można też wskazać jedną lub więcej grup zestawionych w kolumnie (ścienne, okienne, kanałowe, dachowe czy oddymiające) i potem dodać lub odjąć pewne typy klikając w obrazki.

Po kliknięciu Search przechodzimy do drugiego ekranu, gdzie należy wpisać:
• Volume (strumień powietrza)
• Pressure (ciśnienie)

Dodatkowo można określić: rodzaj ciśnienia, maksymalną głośność, maksymalne odchylenie % od zadanego punktu pracy, napięcie, maksymalną prędkość obrotową, rodzaj regulacji, izolację akustyczną.

Po zaakceptowaniu wpisanych wartości enterem lub kliknięciu Search program zwraca nam listą pasujących do naszego zapytania wentylatorów. Wyniki możemy segregować po interesujących nas parametrach a szybki podgląd każdego urządzenia jest dostępny po najechaniu na jego nazwę.

Po kliknięciu na nazwę interesującego nas wentylatora w nowootwartym oknie przeglądarki będziemy mogli zapoznać się z: opisem, informacjami technicznymi, pasującymi akcesoriami, charakterystykę, schematem podłączenia elektrycznego, wymiarami oraz materiałami przeznaczonymi do ściągnięcia w formie pdf i dwg.

W informacjach technicznych oraz na charakterystyce uwzględniony jest zdefiniowany przez nas na potrzeby doboru punkt pracy wentylatora.

Program jest w wersji angielskiej i niemieckiej, przełącznik w lewym górnym rogu. Pobierane karty katalogowe są w języku niemieckim, instrukcje niemieckie, angielskie i francuskie. Istpol dysponuje spolszczeniami instrukcji.

 

2.Program doboru ELS-SOFT (do sciągnięcia)

 

3.Szybki dobór w postaci wykresów na kartach katalogowych ELS.