RD

Opis

Wykonanie
Mocna budowa, odporna na wpływy atmosferyczne i korozję. Płyta podstawy z ocynkowanej blachy stalowej. Kołpak przeciwdeszczowy i kratka ochronna z ocynkowanej blachy stalowej, dla wielkości 225−400 mm z aluminium. Wielkość 710 mm z kołpakiem z poliestru wzmacnianego włóknem szklanym. We wszystkich typach przeciwwybuchowych płyta podstawy z ocynkowanej blachy stalowej. Spokoj na praca dzięki tłumiącemu drgania zawieszeniu silnika. Płaska budowa. Kołpak zakrywający dużą powierzchnię daje efektywną
ochronę przed deszczem.

Napęd
Stosowane są silnki z wirnikiem zewnętrznym, w obudowie zamkniętej, w stopniu ochrony IP 44 lub IP 54 i klasie izolacji B lub F, zgodnie z VDE 0530 i EN 60335−1. Uzwojenie jest dodatkowo impregnowane. Wyposażone są w bezobsługowe łożyska kulkowe z zapasem smaru na 30.000 godzin pracy. W celu uzyskania bezwibracyjnej pracy wirnik i silnik wyważane są dynamicznie jako jednostka w stopniu jakości Q 6.3 VDI 2060 i DIN ISO 1940.

Wirniki
Wirniki promieniowe optymalizowane pod względem sprawności, z łopatkami wygiętymi do tyłu z ocynkowanej blachy stalowej. Nasadzone na silnik i wyważone jako jednostka.

Ochrona przed dotykiem
Wszystkie urządzenia dostarczane są seryjnie z kratką ochronną od strony wyrzutu, zgodnie z DIN EN 294. Jeśli instalacja wentylacyjna nie zapewnia ochrony przed dotykiem wirujących części od strony ssania, konieczna jest tu także kratka ochonna (osprzęt).

Temperatura przepływu
Zakres pracy od −40 do +40 °C. Przy wyższych temperaturach włączają się termostyki. Do
wyższych temperatur przepływającego powietrza należy stosować wentylatory serii VD.

Regulacja wydajności
Wszystkie wentylatory RD z jedną prędkością obrotową (za wyjątkiem wielkości RDD 225/6 Ex i RDD 710/6) mają możliwość regulacji prędkości obrotowej w 100 %. Odpowiednie sterowniki
należy odnależć w tabelach typów. Dalsze informacje na ten temat w “Ogólnych wskazówkach technicznych”.

Podłączenie elektryczne
Przewód podłączeniowy może być doprowadzony od dołu przez przepust kablowy w płycie
podstawy oraz od góry (ponad dachem). Podłączenie następuje w zewnętrznej puszce zaciskowej leżą−cej pod kołpakiem (stopień ochrony IP 55) według dostarczonego schematu.

Ochrona silnika
Wszystkie silniki, za wyjątkiem wykonań przeciwwybuchowych, wyposażone są w termostyki.
Wyprowadzone są one na listwę zaciskową i należy podłączyć je do wyłącznika pełnej ochrony silnika wg tabeli typów. Silniki RD..Ex są seryjnie wyposażone w termorezystory w uzwojeniu (do bezpośredniej kontroli temperatury). Ich przewody wyprowadzone są na
listwę zaciskową i należy je podłączyć do wyłącznika pełnej ochrony silnika MSA.

Ochrona przeciwwybuchowa
Typy w wersji przeciwwybuchowej odpowiadają grupie urządzeń II, kategorii 3 G do zastosowań w strefie 2 zgodnie dyrektywą 94/9/EG. Załączone do każdego wentylatora potwierdzenie badania wzoru UE poświadcza wykonanie zgodnie z VDE 0170/0171, EN 50014/50019 lub EN 60079−10. Rodzaj ochrony odpowiada E Exe 3G. Klasa temperaturowa podana jest na stronie katalogowej w tabeli typów. Kojarzenie materiałów jest wykonane zgodnie z VDMA 24169. Silniki typów RD..Ex są wyposażone w termiczną ochronę silnika poprzez wbudowane termorezystory, które należy podłączyć do urządzenia wyzwalającego MSA. Dzięki temu wyposażeniu wentylatory RD..Ex są dopuszczone również do pracy z regulacją obrotów (z wyjątkiem typu 225/6 Ex). W tym celu mogą być zastosowane transformatorowe regulatory TSD, TSSD. Nie wolno przekraczać minimalnego napięcia 115 V. Podłączenie elektryczne następuje za pomocą wyprowadzonego od silnika przewodu o długości ok. 80 cm (puszka zaciskowa przeciwwybuchowa dostępna jako osprzęt). Instalacja i eksploatacja musi odbywać się według odnośnych przepisów. Dalsze informacje patrz „Wskazówki projektowe ochrona przeciwwybuchowa“ i „Ogólne wskazówki techniczne“.

Głośność
Informacje na ten temat podane są na stronach katalogu dotyczących konkretnych wyrobów
i w “Ogólnych wskazówkach technicznych”.

Niewłaściwy kierunek obrotów
Praca w niewłaściwym kierunku powoduje przeciążenie silnika i zadziałanie wbudowanych termostyków. Typowymi objawami są tu praktycznie zerowa wydajność, wibracje i nienormalne dżwięki.

Budowa podstawy, montaż i dostawa
Dostawa następuje w stanie gotowym do zamontowania w pojedynczych kartonach. Wentylatory mogą być szybko i łatwo zamontowane; nadają się równie dobrze do montażu na dachach płaskich, pochyłych, pulpitowych, skośnych, trapezowych lub łukowych. Podstawa dachowa powinna być tak ukształtowana, aby płyta podstawy wentylatora leżała płasko i poziomo. W przypadku wentylatorów RD… dopuszczalny jest przechył maks. do 25°. Zalecamy stosowanie oferowanych w programie osprzętu podstaw do dachów płaskich, skośnych, i falistych. Wykorzystanie ich redukuje koszty projektowania, wykonania i montażu do minimum. Podstawy mogą być także wykonane na miejscu z betonu, drewna, cegieł lub podobnych materiałów. Konieczne w tym celu wymiary podane są na stronach katalogu przy konkretnych typach. Płaska i pozioma powierzchnia jest jednakże równie wymagana jak uszczelnienie dachu. Po osadzeniu płyta podstawy wentylatora łączona jest z podstawą dachową za pomocą 4 śrub. Podstawy dachowe i podstawy z tłumikiem Helios wielkości 180
− 450 mm posiadają mechanizm odchylny , którego zalety ułatwiają czyszczenie i serwis. W przypadku cokołów własnej konstrukcji należy stosować podkładki dystansowe w celu  wyrównania ewentualnych niedokładności powierzchni. Szczelinę powstałą pomiędzy płytą podstawy wentylatora a cokołem należy uszczelnić taśmą gumową lub podobnym materiałem. Po równomiernym dociągnięciu wszystkich śrub należy sprawdzić, czy wirnik obraca się swobodnie.