ELS-VP 60/35

Opis

Czas opóżnienia ok. 6 minut. Podłączenie elektryczne do najbliższego gniazdka elektrycznego bez konieczności stosowania przełącznika.

Zakres stosowania

Automatyczna, sterowana czujnikiem obecności wentylacja, bez konieczności używania przełącznika.
Funkcja automatyczna.