WHR−K

Opis

Dopasowana wymiarami do wentylatorów kanałowych Heliosa. Obudowa z ocynkowanej blachy stalowej, z obu stron kołnierze. Nagrzewnica z lamelkami aluminiowymi i rurami miedzianymi. Temperatura robocza tmax. 120 °C. Ciśnienie robocze maks. 8 bar. Rury z gwintem zewnętrznym do połączenia z instalacją wodną. Z zaworem spustowym i odpowietrzającym (z wyjątkiem typu WHR 4/100/50).
■ Wskazówki montażowe
Nagrzewnice zamontować za wentylatorem w kierunku przepływu powietrza. W przypadku zabudowy przed wentylatorem temperatura przepływającego powietrza nie może przekraczać maks. temperatury, dopuszczalnej dla wentylatora. W celu ochrony przed zabrudzeniem i spadkiem wydajności zalecane jest zamontowanie filtra powietrza KLF.. Pomiędzy wentylatorem i nagrzewnicą musi być co najmniej 1 m kanału, aby uzyskać
równomierny przepływ. Przy montażu należy zadbać o możliwość opróżniania i odpowietrzania nagrzewnicy. Uwaga: należy we własnym zakresie zapewnić ochronę przed zamarzaniem.
■ Dobór
Efektywny przyrost temperatury wynika z parametrów: wydajność przepływu powietrza, moc nagrzewnicy i temperatura zasilania. Dobór może nastąpić na podstawie wykresów obok (w krokach – ). Dla niektórych wydajności moce grzewcze podane są w tabeli typów. Przy doborze wentylatora (wydajność) należy pamiętać o stratach ciśnienia na nagrzewnicy (wartość ), którą odczytujemy z wykresu.