VD

Opis

Własności
Pionowy wyrzut ma następujące zalety:
– niewielkie zabrudzenie otoczenia,
– małe zabrudzenie dachów, np. okien dachowych czy świetlików,
– zmniejszenie wpływów substancji szkodliwych, jak np. pary i zapachy, na okoliczne budynki, okna, drzwi, brak zakłóceń pracy urządzeń znajdujących się w pobliżu wentylatora, np. kominów lub innych wentylatorów dachowych.

Regulacja wydajności
Informacje na ten temat podane są na stronach katalogu dotyczących konkretnych wyrobów i w “ogólnych wskazówkach technicznych”.

Podłączenie elektryczne
Przewód podłączeniowy może być doprowadzony od dołu przez przepust kablowy w płycie podstawy oraz od góry (ponad dachem). Podłączenie następuje bez demontażu innych elementów w zewnętrznej puszce zaciskowej według dostarczonego schematu.

Ochrona silnika
Informacje na ten temat podane są na stronach katalogu dotyczących konkretnych wyrobów i w “Ogólnych wskazówkach technicznych”.

Głośność
Informacje na ten temat podane są na stronach katalogu dotyczących konkretnych wyrobów i w “Ogólnych wskazówkach technicznych”.

Niewłaściwy kierunek obrotów
VD..− −przeznaczone są do pracy wywiewnej. Praca w odwrotnym kierunku przeciąża silnik i powoduje zadziałanie termostyków. Typowymi objawami są: praktyczny brak wydajności, wibracje i nienormalne odgłosy pracy.
Montaż
Wentylatory dachowe z wyrzutem pionowym muszą być montowane poziomo. W przy 
padku dachów pochyłych osiągane jest to przez zastoso wanie odpowiedniej podstawy,
gdyż w innym przypadku należy liczyć się z przenikaniem wody do środka wentylatora. Dostawy i wykonanie podstaw zobacz seria RD na następnej stronie.
Wykonanie VDR..
Promieniowy wentylator dachowy z wyrzutem pionowym i z zewnętrznym wyłącznikiem serwisowym. Obudowa i płyta podstawy z ocynkowanej blachy stalowej. Wentylatory są fabrycznie okablowane do wyłącznika serwisowego. Płyta podstawy posiada wykonane otwory (wg DIN 24155) do mocowania osprzętu od strony ssącej.

Napęd
Stosowane są zamknięte silniki z wirnikiem zewnętrznym (IP 44) leżące w strumieniu powietrza. Wykonanie odpowiada VDE 0530 i EN 60335−1, klasie izolacji B i klasie ochrony I. Odpowiednio dobrane łożyska kulkowe, których zapas smaru wystarcza na 30.000 godzin pracy w normalnych warunkach, zapewniają bezobsługowe działanie.

Wirniki
Wysokowydajne wirniki promieniowe z łopatkami z tworzywa sztucznego wygiętymi do tyłu. Bezwibracyjna praca dzięki wyważeniu dynamicznemu w stopniu jakości G 6.3 VDI 2060 i DIN ISO 1940.
Temperatura przepływu
Urządzenia przenaczone są do pracy przy temperaturze przepływającego powietrza od – 40 °C do + 60 °C. Górna granica zależy od typu i podana jest w tabeli na stronie katalogowej wyrobu. Jeśli wentylator jest regulowany, to należy obniżyć ją o ok. 10 °C.

Wykonanie VD..
Wszystkie elementy obudowy wykonywane są w nowoczesnej techologii, z poliestru wzmacnianego włóknem szklanym. Zapewnia to niewielką wagę urządzeń, całkowitą odporność na korozję i odporność na substancje chemiczne i promieniowanie UV. Silnik leży
poza strumieniem powietrza (poza modelem o wielkości 180) pod kołpakiem z laminatu szklanego. Wirnik chłodzący i otwory w konstrukcji nośnej silnika powodują jego chłodzenie powietrzem atmosferycznym. Od średnicy 200 zawieszenie silnika i pozostałe elementy nośne wykonane są ze stali nierdzewnej. Wirnik napędzany jest bezpośrednio silnikiem. Konstrukcja jest łatwa do montażu i serwisowania. Proste podłączenie elektryczne poprzez zewnętrzną puszkę zaciskową IP 65. Płyta podstawowa obudowy wyposażona jest w otwory (wg. DIN 24 155, cz. 3) względnie w kołki gwintowane do podłączenia osprzętu od strony ssania.

Napęd
Od wielkości 200 stosowane są bezobsługowe silniki klatkowe IEC. Zaprojektowane są do pracy ciągłej i posiadają odpowiednią rezerwę mocy, która zapewnia bezawaryjną pracę także w niekorzystnych warunkach. Cichobieżne łożyska kulkowe, których zapas smaru wystarcza na 30.000 godzin pracy w normalnych warunkach, zapewniają bezobsługowe działanie. Silniki odpowiadają VDE 0530, 0730 i EN 60335−1 oraz innym normom narodowym, posiadają klasę izolacji B lub F. Stopień ochrony silników to IP 44 lub 54 (patrz tabela typów).

Wirniki
Od wielkości 200 stosowane są specjalnie opracowane wirniki Mixed−Flow z blachy aluminiowej. Osiągany z ich pomocą przepływ strumienia zapewnia optymalny pionowy wyrzut. Przy średnicy 180 stosowane są wysokowydajne wirniki promieniowe z łopatkami wygiętymi do tyłu, z ocynkowanej blachy stalowej. Bezwibracyjna praca zapewniona jest dzięki wyważeniu dynamicznemu w stopniu jakości Q 6.3 VDI 2060 i DIN ISO 1940.

Ochrona przed dotykiem
Wszystkie typy dostarczane są seryjnie z kratką ochronną od strony wyrzutu ze stali ocynkowanej, zgodnie z DIN EN 294. Jeśli instalacja wentylacyjna nie zapewnia ochrony przed dotykiem wirujących części od strony ssania, konieczna jest tu także kratka ochonna (osprzęt).

Temperatura przepływu
Od wielkości 200 dopuszczalna temperatura przepływającego powietrza wynosi od −40 do
+90 °C z powodu silnika umieszczonego poza strumieniem powietrza. Maksymalna temperatura graniczna podana jest w tabeli typów. Przy pracy regulowanej należy zmniejszyć ją zasadniczo o 10 – 20 °C. Wentylatory przeciwwybuchowe dopuszczone są do temp. maks. +40 °C.

Ochrona przeciwwybuchowa
Wszystkie części z tworzywa sztucznego urządzeń tego typu posiadają przewodzącą elektrycznie powłokę w czarnym kolorze. Typy w wersji przeciwwybuchowej odpowiadają grupie urządzeń II, kategorii 2 G do zastosowań w strefie 1 i 2 zgodnie dyrektywą 94/9/EG.
Załączona do każdego wentylatora unijna Deklaracja zgodności poświadcza wykonanie zgodnie z VDE 0170/0171, EN 50014/50019 lub EN 60079−10. Rodzaj ochrony odpowiada
E Exe 2G. Klasa temperaturowa podana jest na stronie katalogowej typów. Zewnętrzna puszka zaciskowa odpowiada również E Exe 2G. Wszystkie urządzenia posiadają Deklaracje zgodności KEMA. Inne wykonania zobacz “Wskazówki projektowe ochrona przeciwwybuchowa” oraz “Ogólne wskazówki techniczne”.

Odporność chemiczna
Od wielkości 200 wszystkie części obudowy, jak płyta podstawowa z dyszą wlotową, miska dolna i górna oraz obudowa silnika wykonane są z poliestrów wzmacnianych włóknem szklanym i dzięki temu odporne na wiele mediów. Silnik z chłodzeniem wymuszonym leży poza strumieniem powietrza przepływającego, jego zawieszenie wykonane jest ze stali nierdzewnej. Wirnik aluminiowy oraz ocynkowana kratka ochronna nie są odporne na określone media. W przypadku agresywnego powietrza zalecana jest powłoka z akrylowego
tworzywa sztucznego (na zamówienie za dopłatą).

Promieniowe wentylatory dachowe z wyrzutem pionowym