System rurowy FlexPipe – FRS

Opis

System sprawdzony w instalacjach elektrycznych jest nowym rozwiązaniem z przekonywującymi zaletami dla wentylacji:
– najprostsze projektowanie i szybkie instalowanie dzięki układaniu gwiażdzistemu,
– szybkie uruchomienie dzięki minimalnym potrzebom czasu na regulacje,
– równomierny rozdział powietrza. 
– higienicznie optymalny, ze względu na łatwe czyszczenie.
■ Możliwość dostaw w dwóch wielkościach
■ FRS.. 75, Ø zewn. 75 mm, wewn. 63 mm, dla strumieni powietrza do 30 m3/h
■ FRS.. 63 Ø zewn. 63 mm, wewn. 52 mm, dla strumieni powietrza do 20 m3/h.
■ Układanie
■ Rura falista z tworzywa FlexPipe odznacza się wysoką wytrzymałością pierścieni (SR24 > 31,5 kN/ m²) i dzięki swej dużej elastyczności układana może być w dowolnym przebiegu i o odpowiednich łukach w lub na stropie betonowym.
■ Właściwości i zalety
■ Wyprodukowana specjalnie jako rura wentylacyjna, przystosowana do warunków na budowie, elastyczna rura na zewnątrz falista, wewnątrz o powierzchni gładkiej, antystatycznej. Ta dwuwarstwowa budowa gwarantuje:
– niskie opory powietrza i wysokie tłumienie hałasu,
– minimalne odkładanie się zabrudzeń,
– łatwe możliwości czyszczenia,
– łatwość montażu dzięki małej wadze (ciężarze)
■ Rura składa się z super higienicznego nowego materiału PE-HD o wysokiej jakości, jest zapachowo neutralna, poddana obróbce antystatycznej.
■ Prowadzenie przewodów i montaż
■ Na przewodzie głównym nawiewu i wywiewu należy zamontować po jednej skrzynce rozdziału powietrza FRS-VK. Od niej ułożyć można – bez stosowania dalszych telefonicznych tłumików dżwięku – wiele odpływów do poszczególnych pomieszczeń.
■ Do większych pomieszczeń doprowadzić należy dwa równolegle ułożone przewody, tak by osiągnięty został żądany rozdział powietrza.
■ W pomieszczeniach na końcach przewodów elementów wpustów i wypustów do dyspozycji są skrzynki sufitowe i podłogowe, jak i przepusty ścienne.
■ Króćce tych kształtek i łączników rur wykonane są jako wtykowe, do których wtykane są końce przewodów z założonymi uszczelkami. Połączenie to spełnia wymogi stopnia ochrony
IP 65.
■ Kombinacja systemu rurowego FlexPipe FRS-..75 z system kanałów płaskich FK..i jego elementami jest możliwa poprzez element przejściowy FK-U 75 / 150.
■ Nie ma pracochłonnego uszczelniania i łączenia. Elementy FRS przez zastosowanie pierścieni uszczelniających zostają połączone w sposób szczelny dla powietrza i wody.