SB EC 315 A

Numer katalogowy:  06157

 

Opis

Praktycznie  bezgłośny, wysoka wydajność i spręż. Idealny do czyszczenia i serwisu

Cechy  SilentBox SB EC

Montaż

Bez ograniczeń w każdym położeniu –poziomo, pionowo, pochyło. Przez sposób wbudowania stosowany do nawiewu lub wywiewu. Kątowniki mocujące zawarte w dostawie.

Silnik

Energooszczędny, z regulacją obrotów silnik EC z wirnikiem zewnętrznym, stopień ochrony IP 54  , o najwyższej sprawności. Bezobsługowy, bezzakłóceniowy, z łożyskami kulkowymi.  Cichobieżny zespół  silnika z wirnikiem wyważone dynamicznie.

Regulacja wydajności

Bezstopniowa regulacja obrotów potencjometrem lub regulatorem elektronicznym (patrz tabela). Przykładowe charakterystyki stopni wydajności zostały przedstawione na wykresach.

Obudowa

Zaprojektowana jako tłumik hałasu. Wyłożona odpornymi na ścieranie, dźwiękochłonnymi płytami z włókien mineralnych (50 mm grubości). Zdejmowana pokrywa po zwolnieniu klamer zamykających. Łatwy dostęp do wyjmowanego wirnika i silnika. Zapewnić dostęp i przestrzeń na odchylenie zespołu silnika-wirnika. Króćce przyłączeniowe o znormalizowanych średnicach wyposażone są w uszczelki gumowe. Wszystkie części z ocynkowanej blachy stalowej.

Podłączenie elektryczne

Puszka zaciskowa (IP 54)  zamontowana na wyprowadzonym  przewodzie.(60 cm)

Wirnik

Promieniowy, z łopatkami  wygiętymi do tyłu. Wlot poprzez  dyszę z ocynkowanej blachy stalowej.

Ochrona silnika

Zintegrowana elektroniczna kontrola temperatury silnika EC  i elektroniki.

Stopień ochrony

Przy podłączonym systemie rurowym  IP 54 .

Głośność

Ponad charakterystykami podano  wartości poziomu całkowitego i rozkładu na poszczególne  częstotliwości dla:

– mocy akustycznej emisji od obudowy,

– mocy akustycznej na ssaniu,

– mocy akustycznej na tłoczeniu.

W tabeli typów oraz tabelach pod charakterystykami podano dodatkowo hałas emitowany  od obudowy jako poziom  ciśnienia akustycznego w odległości 1 metra (warunki pola  swobodnego).

Typ SilentBox, 230 V, 50/60 Hz, silnik EC, IP 54
TYPNr kat.PodłączenieWydajność Prędkość obrotowa min./maks.Ciśnienie akustyczne Emisja od obudowy w odl.1mPobór mocy Pobór prądu Podłączenie wg schematuMax. temp. przepływ. powietrzaWaga netto ok.
mmm3/hmin-1dB(A) kWANr+°Ckg
SB EC 315 A0615731521602020550,331,5010666033,7
Elektroniczny regulator ciśnienia / Elektroniczny regulator temperatury
TypNr katalogowy
EDR *)**)/ ETR*)**)1437 / 1438
Bezstopniowy regulator obrotów podtynk. / natynk.
TypNr katalogowy
PU 10* / PA 10*1734 / 1735
*) z reguły można podłączyć kilka wentylatorów EC
**) alternatywnie elektroniczny regulator obrotów (EUR EC nr kat. 1347)
lub trzystopniowy przełącznik obrotów (SU/SA, nr kat. 4266/4267), patrz osprzęt