MVZ 160

Numer katalogowy: 6061

Opis

 

Wysokie ciśnienie i duża wydajność przy niewielkich wymiarach.
Specjalnie skonstruowane do bezpośredniego montażu w systemach rurowych. Wielostronne zastosowania
w przemyśle, rzemiośle i w domu.

Cechy szczególne

Małe wymiary i minimalne koszty zabudowy ze względu na prostoliniowy przepływ.
■ Montaż bez dodatkowych kształtek.
■ Króćce ssące i tłoczne o znormalizowanych średnicach.
■ Seryjnie z dwoma stopniami wydajności; 100% − owa regulacja
obrotów.
■ Łożyska kulkowe “longlife”, zaprojektowane na 30 000 godzin pracy.
■ Bezproblemowa konserwacja i czyszczenie bez demontażu systemu rurowego dzięki wyjmowanej jednostce wentylatora.
■ Jednostka wentylatora z puszką zaciskową obracana do dowolnej pozycji.
■ Zintegrowana konsola montażowa do łatwego montażu do ściany i stropu.

Cechy wspólne

■ Obudowa
Jednostka wentylatora wyjmowana z obudowy rurowej z uformowaną konsolą montażową po zwolnieniu zacisków.
Wszystkie elementy z odpornego na korozję i udar tworzywa sztucznego.
Kolor: jasnoszary.
■ Regulacja wydajności
Seryjnie z dwoma stopniami wydajności przy pomocy zewnętrznego przełącznika pracy MVB (osprzęt).
Dodatkowo regulacja bezstopniowa poprzez regulatory elektroniczne lub transformatorowe pięciostopniowe.
■ Silnik
Zamknięty, wyposażony w łożyska kulkowe silnik z ochroną przeciwwilgociową, klasą izolacji F, do pracy ciągłej,
bezobsługowy i bezzakłóceniowy.
■ Ochrona silnika
Przy pomocy termicznej ochrony przed przeciążeniem w uzwojeniu.
■ Głośność
Ponad charakterystykami podane są głośność całkowita oraz rozkład na poszczególne częstotliwości dla:
– mocy akustycznej emisji od obudowy – mocy akustycznej na ssaniu / tłoczeniu w dB(A).
W tabeli typów (patrz lewa strona) podane są dodatkowo – emisja hałasu od obudowy oraz na ssaniu / tłoczeniu jako ciśnie−
nie akustyczne w odległości 1 m (warunki wolnej przestrzeni).
Przy porównywaniu z danymi ciśnienia akustycznego w odl. 3 m należy wartości Heliosa pomniejszyć o 8 dB(A).

Opis MVZ

Dwa wentylatory MV w układzie szeregowym, jeden za drugim połączone przy pomocy mufy,
zamontowane na wspólnej płycie podstawy. Poprzez pracę szeregową ciśnienie zostaje prawie podwojone.
Dostawa jako zestaw gotowy do montażu.

■ Wirnik
Zoptymalizowany dla wysokiego ciśnienia i dużej wydajności, z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.
■ Podłączenie elektryczne
Każdy wentylator jest wyposażony we własną puszkę zaciskową na zewnątrz obudowy.
Przy sterowaniu dwoma stopniami wydajności obydwu wentylatorów przy pomocy jednego przełącznika
pracy MVB (osprzęt) lub innego pojedynczego przełącznika schodowego należy przewidzieć przekaźniki
zgodnie ze schematem elektrycznym. Przy zastosowaniu regulatorów obrotów należy podłączyć wyższy stopień mocy.
■ Montaż
Bez ograniczeń w każdym położeniu – poziomo, pionowo, pochyło – przez odpowiedni sposób wbudowania zastosowanie do
nawiewu lub wywiewu.
W celu zminimalizowania poziomu hałasu montaż w systemie rurowym możliwie najdalej od wentylowanego pomieszczenia.

Wentylator szeregowy, 230 V, 50 Hz, silnik kondensatorowy, IP 44
TYPNr kat.PodłączenieWydajność min./maks.Prędkość obrotowa min./maks.Ciśnienie akust. w odl. 1m. Emisja od obudowyHałas pow. min./maks.Pobór mocy min./maks.Pobór prądu min./maks,Podłączenie wg schematuMaks. temp. przepływ. powietrzaWaga netto ok.
mmV m3/hmin-1dB(A) dB(A)WANr+°Ckg
MVZ 1606061160390/5501520/229047/5559/6780/1160,36/0,52845605,8
Regulator obrotów - Transformator 5-stopniowy
TypNr katalogowy
TSW 1,51495
Elektroniczny* regulator obrotów, bezstopniowy podtynk. / natynk.
TypNr katalogowy
ESU 1/ESA 10236/0238
* W cichych instalacjach stosować regulatory transformatorowe. Elektroniczne regulatory mogą wytwarzać zakłócający przydźwięk magnesowania.