MVP 200

Numer katalogowy: 6069

Opis

 

Wysokie ciśnienie i duża wydajność przy niewielkich wymiarach.
Specjalnie skonstruowane do bezpośredniego montażu w systemach rurowych. Wielostronne zastosowania
w przemyśle, rzemiośle i w domu.

Cechy szczególne

Małe wymiary i minimalne koszty zabudowy ze względu na prostoliniowy przepływ.
■ Montaż bez dodatkowych kształtek.
■ Króćce ssące i tłoczne o znormalizowanych średnicach.
■ Seryjnie z dwoma stopniami wydajności; 100% − owa regulacja
obrotów.
■ Łożyska kulkowe “longlife”, zaprojektowane na 30 000 godzin pracy.
■ Bezproblemowa konserwacja i czyszczenie bez demontażu systemu rurowego dzięki wyjmowanej jednostce wentylatora.
■ Jednostka wentylatora z puszką zaciskową obracana do dowolnej pozycji.
■ Zintegrowana konsola montażowa do łatwego montażu do ściany i stropu.

Cechy wspólne

■ Obudowa
Jednostka wentylatora wyjmowana z obudowy rurowej z uformowaną konsolą montażową po zwolnieniu zacisków.
Wszystkie elementy z odpornego na korozję i udar tworzywa sztucznego.
Kolor: jasnoszary.
■ Regulacja wydajności
Seryjnie z dwoma stopniami wydajności przy pomocy zewnętrznego przełącznika pracy MVB (osprzęt).
Dodatkowo regulacja bezstopniowa poprzez regulatory elektroniczne lub transformatorowe pięciostopniowe.
■ Silnik
Zamknięty, wyposażony w łożyska kulkowe silnik z ochroną przeciwwilgociową, klasą izolacji F, do pracy ciągłej,
bezobsługowy i bezzakłóceniowy.
■ Ochrona silnika
Przy pomocy termicznej ochrony przed przeciążeniem w uzwojeniu.
■ Głośność
Ponad charakterystykami podane są głośność całkowita oraz rozkład na poszczególne częstotliwości dla:
– mocy akustycznej emisji od obudowy – mocy akustycznej na ssaniu / tłoczeniu w dB(A).
W tabeli typów (patrz lewa strona) podane są dodatkowo – emisja hałasu od obudowy oraz na ssaniu / tłoczeniu jako ciśnie−
nie akustyczne w odległości 1 m (warunki wolnej przestrzeni).
Przy porównywaniu z danymi ciśnienia akustycznego w odl. 3 m należy wartości Heliosa pomniejszyć o 8 dB(A).

Opis MVP

Dwa wentylatory MV w układzie równoległym połączone ze sobą przy pomocy nasadzonych po stronie ssania i tłoczenia płyt do
podłączenia kanałów prostokątnych, przykręcone do szyn montażowych.
Dostawa jako zestaw gotowy do montażu. Przy pracy równoległej (wspólne sterowanie) wydajność zostaje podwojona.

■ Wirnik
Zoptymalizowany dla wysokiego ciśnienia i dużej wydajności, z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.
■ Regulacja wydajności / podłączenie
Każdy wentylator jest wyposażony we własną puszkę zaciskową na zewnątrz obudowy.
Przy sterowaniu dwoma stopniami wydajności obydwu wentylatorów przy pomocy jednego przełącznika pracy MVB (osprzęt)
lub innego pojedynczego przełącznika schodowego należy przewidzieć przekaźniki zgodnie ze schematem elektrycznym.
Przy zastosowaniu regulatorów obrotów należy podłączyć wyższy stopień mocy.
Każdy wentylator może pracować pojedynczo a drugi jest włączany w razie potrzeby.
W celu uniknięcia przepływu zwrotnego należy przewidzieć po stronie tłoczenia dwie przepustnice zwrotne (typ RSK, osprzęt).

Wentylator równoległy Twin−Unit, 230 V, 50 Hz, silnik kondensatorowy, IP 44
TYPNr kat.PodłączenieWydajność min./maks.Prędkość obrotowa min./maks.Ciśnienie akust. w odl. 1m. Emisja od obudowyHałas pow. min./maks.Pobór mocy min./maks.Pobór prądu min./maks,Podłączenie wg schematuMaks. temp. przepływ. powietrzaWaga netto ok.
mmV m3/hmin-1dB(A) dB(A)WANr+°Ckg
MVP 2006069-1500/20001900/239051/5667/72196/2900,86/1,288456011,2
Regulator obrotów - Transformator 5-stopniowy
TypNr katalogowy
TSW 1,51495
Elektroniczny* regulator obrotów, bezstopniowy podtynk. / natynk.
TypNr katalogowy
ESU 3/ESA 30237/0239
* W cichych instalacjach stosować regulatory transformatorowe. Elektroniczne regulatory mogą wytwarzać zakłócający przydźwięk magnesowania.