MB

Opis

Opis
■ Obudowa
O podwójnych ściankach z ocynkowanej blachy stalowej z izolacją akustyczną w postaci 50 mm wełny mineralnej. Uszczelki gumowe na króćcach ssania i tłoczenia. Moduł silnika i wirnika wychylny w celu inspekcji i czyszczenia. Łącznie z szynami montażowymi z czterema wibroizolatorami.
■ Wirnik
Wygięty do przodu, wysokowydajny wirnik promieniowy z ocynkowanej blachy stalowej, osadzony bezpośrednio na wale silnika. Wysoka sprawność, niska głośność, obudowa spiralna zoptymalizowana pod względem aerodynamicznym. Dynamicznie wyważony w klasie
G 6.3 VDI 2060 i ISO 1940.
■ Napęd
Przez bezobsługowy, regulowany silnik kołnierzowy IE, stopieńochrony IP 55. Wyposażony w łożyska kulkowe, bezzakłóceniowy.
■ Podłączenie elektryczne
Seryjna puszka zaciskowa (IP 55) na zewnątrz silnika.
■ Ochrona silnika
Przy pomocy wyprowadzonych na listwę zaciskową termostyków, które należy podłączyć są do urządzenia pełnej ochrony silnika.
■ Regulacja wydajności
Wszystkie typy (z wyjątkiem wersji Ex) są regulowane poprzez zmianę napięcia przy pomocy regulatora transformatorowego (osprzęt). Typy 3~ mogą dodatkowo działać na dwóch prędkościach poprzez przełączanie gwiazda−trójkąt lub urządzenie ochrony silnika M4. Charakterystyki podane są na wykresie.

Osprzęt
Króciec elastyczny do montażu między wentylatorem i rurą

  • Typ FM 200 Nr kat. 1670
  • Typ FM 200 Ex Nr kat. 1686

Przełącznik obrotów dwubiegowych wentylatorów trójfazowych w układzie Y/▲

  • Typ DS 2 Nr kat. 1351