LEWT

Opis

Powietrzny gruntowy wymiennik ciepła LEWT podwyższa w znacząca sposób efektywność urządzenia wentylacyjnego, bez nakładów na koszty energii ! Wymiennik LEWT oszczędza jeszcze więcej energii i ogranicza do minimum koszty ogrzewania. To optymalne uzupełnienie urządzeń
wentylacyjnych z odzyskiem ciepła.
Zalety
– Dodatkowe ogrzewanie wstępne w czasie chłodnych pór roku bez dodatkowego zużycia energii.
– Uniknięcie zalodzeń wymiennika ciepła.
– Przyjemny chłód w gorące dni.
– Dodatkowe dogrzewanie nawiewanego powietrza konieczne jest jedynie przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych.
– Kompletny zestaw do budowy z wzajemnie do siebie dopasowanymi
komponentami. 
■ Zasada działania
Przy zastosowaniu powietrznego gruntowego wymiennika ciepła LWET wykorzystywany jest fakt, że
temperatura występująca w gruncie pozostaje, w ciągu całego roku, stosunkowo stała. Powietrze
zewnętrzne zasysane jest nie bezpośrednio, lecz poprzez ułożony w gruncie na głębokości poniżej
1,2 m ziemny kolektor rurowy.
Powoduje to:
■ W czasie trwania zimnej pory roku wstępne podgrzanie zimnego po wietrza zewnętrznego o ok. 14oC. Dzięki temu powietrze zewnętrzne dostaje się do centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła o temperaturze powyżej 0oC, a tym samym pracuje bez zagrożenia zamrożenia. Wynikiem tego jest wyższy stopień skuteczności oraz wyższa temperatura powietrza nawiewanego. Dogrzewanie konieczne jest jedynie przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych.
■ W gorące letnie dni powietrzny gruntowy wymiennik ciepła powoduje schładzanie powietrza zewnętrznego i tym samym odczuwalne ochłodzenie powietrza w pomieszczeniach.
■ W okresie przejściowym zasysanie powietrza następuje albo przez kolektor gruntowy, albo przez otwór do zasysania bezpośredniego. Następuje to w zależności od mierzonej przez termostat temperatury zewnętrznej. Elektryczna klapa bypasu steruje automatycznie idealnym ssaniem. Powietrze zewnętrzne dostaje się tym samym do urządzenia wentylacyjnego ciągle w sposób energetycznie zoptymalizowany, przez co oszczędzana jest dodatkowo energia – w pomieszczeniu panuje zawsze przyjemny klimat.
Sposób dostawy
■ Odpowiednio do postępu robót budowlanych jak i dla zoptymalizowania transportu powietrzny
gruntowy wymiennik ciepła LEWT dostarczany jest na budowę jako komplet do montażu. Składa
się on z trzech zestawów, które opisane są na następnej stronie.
■ Poszczególne elementy są do siebie dopasowane w sposób doskonały i tworzą określony system. Zapewnia to prosty, szybki i doskonale dopasowany montaż, jak i wysoką pewność funkcjonowania. LEWT-Zest.budowl Nr 2977 
Wskazówki do projektowania
■ By zapewnić możliwie wysoki stopień skuteczności przenoszenia ciepła kolektor ziemny ułożony winien być co najmniej na głębokości 1,2 m, gdyż tam panuje stała w ciągu całego roku temperaturaok. 8oC. Temperatura gruntu w miarę obniżania głębokości zyskuje na stabilności.
■ Przy układaniu należy mieć na uwadze to, by dla odpływu skroplin zapewniony był 2 % spadek.
■ Dla podniesienia stopnia przenoszenia ciepła rura ułożona winna być w gruncie bezpośrednio, a nie np. w podsypce z piasku. Ponadto przy ułożeniu równoległym kolektora odstęp od rury do rury nie powinien być mniejszy niż 1 m.
■ Dla zminimalizowania strat ciśnienia powietrza zalecany jest promień zgięcia nie mniejszy niż 100 cm.

Rura kolektora gruntowego i przepust przez mur LEWT- E+M 2991
Opis
■ Elastyczna, na zewnątrz falista, a wewnątrz gładka rura kolektora gruntowego Ø 200 mm o niskim współczynniku tarcia.
■ Rura warstwowa z polietylenu przeznaczona do układania w ziemi.
■ Antybakteryjna i antystatyczna warstwa wewnętrzna o gładkiej powierzchni.
■ Prosta do czyszczenia.
■ W 100 % bezzapachowa.
■ Dostawa w postaci krążków 2 x 25 mb. Łącznie z mufą połączeniową i uszczelkami. Rura kolektora gruntowego powinna być ułożona w przygotowanym wykopie; całkowita długość rury powinna wynosić co najmniej 40 m.
■ Przepust przez mur DN 200 z polipropylenu, opiaskowany.
■ Dostawa łącznie z uszczelkami wyprofilowanymi do podłączenia do kolumny zasysania powietrza zewnętrznego.
■ Rura kolektora gruntowego przepust przez mur i wyprofilowane pierścienie przy wykonaniu zgodnym z wskazówkami spełniają wymogi stopnia ochrony IP 67.

Kolumna do zasysania powietrza zewnętrznego LWET-A z filtrem
Opis
■ Kolumna ssąca powietrza nawiewanego o nowoczesnym wzorze i estetycznym wyglądzie ze stali szlachetnej.
■ Połączenie kolumny zasysającej z rurą kolektora następuje przez proste wetknięcie. 
■ Mocowanie z płytą nośną lub płytą okrągłą ( w ramach robót budowlanych) następuje przez zabetonowanie lub wykonawstwo na sucho. 
■ Wszystkie elementy z nierdzewnej stali szlachetnej.
■ Zintegrowany stożkowy filtr powietrzny klasy G 3 zapobiega dostawaniu się brudu, insektów jak i zanieczyszczeń.
■ Filtr w celu czyszczenia lub wymiany wyjąć można w łatwy sposób po zdjęciu lamelowej pokrywy.
Osprzęt
Filtr zapasowy (jedno opak.=3 szt.)

  • Typ ELF-LEWT-A Nr 2975

Sterowanie i elementy rurowe (akcesoria) LEWT – S+F
Opis
■ Samoczynne sterowanie zasysania powietrza zewnętrznego przez kolektor gruntowy albo bezpośrednio poprzez czerpnię ścienną, w zależności od temperatury zewnętrznej mierzonej przez termostat. 
■ Zakres temperatury do zasysania bezpośredniego poprzez czerpnię ścienną nastawialny na termostacie. 
■ Możliwość ręcznego wyboru rodzaju pracy.
Zakres dostaw
■ Klapa bypasa DN 200 z siłownikiem 230 V do montażu pionowego nad czwórnikiem.
■ Czwórnik podłączeniowy do przepustu przez mur łącznie z otworem do czyszczenia, zbieraczem skroplin, syfonem oraz pokrywą końcową. Kratka przeciwdeszczowa RAG (bez rysunku) jako osłona ścienna otworu zasysania powietrza zewnętrznego. Zapobiega
przedostawaniu się deszczu, małych zwierzątek oraz insektów do przewodu powietrza zewnętrznego. 
■ Nastawnik wartości zadanych oraz termostat do sterowania automatycznego oraz ręcznego klapy bypasa. Do zabudowy na północnej stronie budynku w miejscu chronionym od wpływów atmosferycznych na wysokości ok. 1 m. Wymiary w mm szer x wys. x głęb. 200 x 90 x 70.
■ Rozdzielnica z przełącznikiem
trybów pracy:
– praca z termostatem, automatyczna
– ciepło gruntu, ręcznie
– powietrze zewnętrzne, ręcznie
Wymiary w mm szer x wys. x głęb 110 x 180 x 100