ELS-VN 60/35

Opis

Zakres zastosowania

Do wentylacji małych pomieszczeń (kabiny prysznicowe, łazienki, WC) o dużej częstotliwości wymiany powietrza. Możliwość włączenia niższej wydajności w trybie pracy ciągłej. Wyższa wydajność sterowana ręcznie włącznikiem. Ręczne sterowanie obu wydajności przełącznikiem DSEL 2. Możliwa funkcja opóżnienia wyłączenia przy użyciu osprzętu.Zintegrowana funkcja opóżnienia powoduje przedłużenie pracy na wyższym stopniu wydajności po ręcznym wyłączeniu.

Możliwy osprzęt:

  • DSEL 2 Nr 1306 Przełącznik prędkości obrotowej i wyłącznik O/I