EHR−R

Opis

Wyposażone w dwa ograniczniki temperatury, jeden samoczynnie kasowany (temperatura
zadziałania 50 °C) i drugi kasowany manualnie (temperatura zadziałania 120 °C)
■ Wskazówki montażowe
Nagrzewnice zamontować za wentylatorem w kierunku przepływu powietrza. W przypadku zabudowy przed wen tylatorem należy upewnić się, bże temperatura przepływającego powietrza nie przekracza maks. temperatury, dopuszczalnej dla wentylatora. Pomiędzy
wentylatorem i nagrzewnicą musi być co najmniej 1 m przewodu. Bezwarunkowo zapewnić wymaganą, minimalną wielkość przepływu przez nagrzewnicę. Nagrzewnicę należy tak podłączyć, by pracowała tylko przy włączonym wentylatorze. Przy zadziałaniu czujnika temperatury nagrzewnica powinna się samoczynnie wyłączyć. Poprzez odpowiednie podłączenie możliwe jest załączanie poszczególnych grup grzałek, dzięki czemu następuje redukcja mocy grzewczej.
■ Dobór i eksploatacja
Nagrzewnice powodują stratę ciśnienia, którą należy uwzględnić przy projektowaniu instalacji. Przyrost temperatury zależy od wydajności strumienia powietrza i mocy grzewczej.
Wartości podane są na wykresie. Aby zapobiec zbędnemu EHR−R ΔT K Przy budowie instalacji uwzględniać wymogi DIN 57100, cz. 420/VDE 0100; wymagana jest kontrola przepływu i blo−
kada elektryczna.
Nagrzewnice elektryczne do przewodów okrągłych EHR−R zadziałaniu czujnika temperatury, należy zabezpieczyć przepływ podanej minimalnej ilości powietrza (patrz tabela).
■ Osprzęt
Czujnik kanałowy (osprzęt do EHS..)

Typ TFK Nr kat. 5005
Czujnik temperatury do pomiaru temperatury powietrza w kanałach wentylacyjnych.
Czujnik pokojowy (osprzęt do EHS..)

Typ TFR Nr kat. 5006
Czujnik temperatury z wbudowanym nastawnikiem wartości zadanej, do montażu natynkowego. Może być stosowany tylko jako czujnik temperatury lub tylko jako nastawnik wartości zadanej.