EHR−R TR

Opis

■ Nagrzewnica
Zamknięte grzałki rurowe ze stali nierdzewnej o niskiej temperaturze powierzchniowej. Obudowa rurowa ze skrzynką przyłączową z ocynkowanej blachy stalowej i ze zintegro−
waną regulacją temperatury, do montażu w typowych systemach rurowych. Wyposażona w dwa ograniczniki temperatury, jeden z samoczynnym kasowaniem (temperatura zadziałania 50 °C), drugi z kasowaniem manualnym ( temperatura zadziałania 120 °C).
■ Regulacja temperatury
■ Regulacja stałej temperatury nawiewu poprzez podłączenie czujnika kanałowego (TFK, osprzęt). Ustawienie wartości zadanej (0 – 30 °C) przy pomocy potencjometru na urządzeniu. Regulacja temperatury powietrza w pomieszczeniu poprzez podłączenie czujnika pokojo−
wego (TFR, osprzęt); ustawienie wartości zadanej do wyboru: przy pomocy czujnika pokojowego TFR lub potencjometrem na urządzeniu. Automatyczne rozpoznawanie napięcia zasilania 230 V lub 400 V. Obciążalność 16 A Stopień ochrony IP 20
■ Regulator pracuje bezstopniowo na zasadzie proporcjonalnego w czasie sterowania
szerokością impulsu. Stosunek czasu włączenia do czasu wyłączenia odpowiada żądanej mocy. Dopuszczona przez Zakład Energetyczny maks. ilość załączeń na jednostkę
czasu zostaje w ten sposób zachowana, nawet przy dużych włączanych mocach. EHR−R.. TR
■ Zastosowanie
■ EHR−R.. TR są przeznaczone do regulacji stałej temperatury nawiewu lub pomieszczenia. Przy szybkich zmianach temperatury powietrza nawiewanego regulator ma charakterystykę typu PI; przy wolnych zmianach temperatury w pomieszczeniu zachowuje się jak regulator P. Za pomocą zewnętrznego zegara sterującego możliwa jest automatyczna nocna obniżka temperatury.
■ Ze względów bezpieczeństwa konieczna jest dodatkowo kontrola przepływu powietrza. Czujnik przepływu,
– elektroniczny Typ SWE Nr kat. 0065
– mechaniczny, od ø 315
Typ SWT Nr kat. 0080
zobacz strony produktowe.
■ Dobór i eksploatacja
Nagrzewnice powodują dodatkową stratę ciśnienia, którą należy uwzględnić przy wymiarowaniu instalacji. Przyrost temperatury powietrza jest zależny od wielkości strumienia i mocy grzewczej (zobacz wykresy powyżej). Aby zapobiec zbędnemu zadziałaniu ogranicznikatemperatury należy zapewnić minimalny przepływ powietrza
(zobacz tabela).
■ Osprzęt
Czujnik kanałowy

Typ TFK Nr kat. 5005
Czujnik temperatury do pomiaru temperatury powietrza w kanałach wentylacyjnych.
Czujnik pokojowy

Typ TFR Nr kat. 5006
Czujnik temperatury z wbudowanym nastawnikiem wartości zadanej, do montażu natynkowego. Może być stosowany tylko jako czujnik temperatury lub tylko jako nastawnik wartości zadanej.