EHR−K

Opis

Grzałki rurkowe o niskiej temperaturze powierzchniowej, podłączone do zewnętrznej puszki zaciskowej, załączane grupowo. Wyposażone w dwa ograniczniki temperatury, jeden samoczynnie kasowany (temperatura zadziałania 90 °C) i drugi kasowany manualnie (temperatura zadziałania 120 °C)

■ Wskazówki montażowe
Nagrzewnice zamontować za wentylatorem w kierunku przepływu powietrza. W przypadku zabudowy przed wentylatorem należy upewnić się, że temperatura przepływającego powietrza nie przekracza maks. temperatury, dopuszczalnej dla wentylatora. Pomiędzy wentylatorem i nagrzewnicą musi być wbudowany odcinek kanału o dł. co najmniej 1 m. Bezwarunkowo zapewnić wymaganą, minimalną wielkość przepływu przez nagrzewnicę. Nagrzewnicę należy tak podłączyć, bypracowała tylko przy włączonym wentylatorze. Po zadziałaniu czujnika temperatury nagrzewnica powinna się samoczynnie wyłączyć. Poprzez odpowiednie podłączenie możliwe jest załączanie poszczególnych grup grzałek, dzięki czemu następuje redukcja mocy grzewczej.
■ Dobór i eksploatacja
Nagrzewnice powodują stratę ciśnienia, którą należy uwzględnić przy projektowaniu instalacji. Przyrost temperatury zależy od wydajności strumienia powietrza i mocy grzewczej. Wartości podane są na wykresie powyżej. Aby zapobiec zbędnemu zadziałaniu czujnika temperatury, należy zapewnić przepływ podanej minimalnej ilości powietrza (patrz tabela).

■ Osprzęt
Elektroniczny system regulacji temperatury Steruje mocą grzewczą nagrzewnicy w zależności od wielkości różnicy pomiędzy temperaturą zadaną a temperaturą rzeczywistą powietrza nawiewanego.Czujnik kanałowy (osprzęt do EHS..)

Typ TFK Nr kat. 5005
Czujnik temperatury do pomiaru temperatury powietrza w kanałach wentylacyjnych.Czujnik pokojowy (osprzęt do EHS..)

Typ TFR Nr kat. 5006
Czujnik temperatury z wbudowanym nastawnikiem wartości zadanej, do montażu natynkowego. Może być stosowany tylko jako czujnik temperatury lub
tylko jako nastawnik wartości zadanej.