DTB LK 16 185 8×24

Prąd nominalny   500A
Prąd zwarciowy 22200 A
Wytrzymałość izolacji 690 V
Przekroje przewodów w mm² :
Wejście:  prostokąt patrz 2 strona
Wyjścia:  2 x (6÷ 35) linka +tuleja max 25  i 5 x (2,5÷ 16) i 4 x (2,5÷10)
Śruby:  Inbus
Montaż:
na szynie TH 35 i na  płaszczyźnie.
Stopień ochrony  IP 20.
Normy: EN 60947-7-1
Wymiary szer./wys./długość  w mm:
49/50/96