Rekuperacja – KWL

Informacje podstawowe

Ratyfikacja Protokołu z Kyoto z roku 1997 dotyczy zobowiązań krajów do ograniczenia do roku 2012 wyrzutu do atmosfery dwutlenku węgla o kilkadziesiąt procent. Centralną rolę odgrywa tu poprawa efektywności wykorzystywania energii w budynkach – odpowiednie wytyczne UE z roku 2003 powinny wprowadzić kraje członkowskie Unii Europejskiej. Zgodnie z znowelizowanymi przepisami
dotyczącymi poszanowania energii (EnEV) z 2007 roku Niemcy spełniają wszystkie minimalne wymogi tych ustaleń. Przepisy EnEV 2007 przewidują m.in. odpowiedni paszport energetyczny, który służy jako dowód na to, że zapotrzebowanie na energię pierwotną budynku nie przekracza pewnych wielkości granicznych. Podczas gdy ten paszport energetyczny żądany był dotąd jedynie w nowym budownictwie, przewidziany on jest także przez wymogi przepisów EnEV 2007 również w przypadku sprzedaży lub wynajmu budynków już istniejących. Z reguły wymogi wynikające z paszportu energetycznego realizowane są poprzez optymalne cieplne izolowanie skorupy zewnętrznej budynku. Budynek, jak tego żąda wymóg EnEV, zostaje uszczelniony. Naturalna
wentylacja przez szczeliny w budynkach energetycznie zoptymalizowanych nie ma już miejsca. Stąd niezbędna staje się kontrolowana wentylacja pomieszczeń mieszkalnych z odzyskiem ciepła. Systemy „KWL” Helios kontrolowanej wentylacji pomieszczeń mieszkalnych odnawiają powietrze w sposób ciągły i równocześnie dzięki odzyskowi ciepła oszczędzają energię. Systemy te dbają o to,
byśmy się dobrze czuli w powietrzu pozbawionym hałasu, kurzu i pyłków, o idealnej zawartości wilgoci.

Dobre powietrze dla człowieka i budynku

Dla utrzymania substancji budynku i zdrowego klimatu pomieszczeń, kontrolowana, mechaniczna wentylacja jest koniecznością. Osiągnięta przez izolację cieplną budynku oszczędność energii prowadzi dzięki kontrolowanej wymianie powietrza z odzyskiem ciepła do dalszej poprawy bilansu energetycznego. Tak samo ważne jest, by w pozbawionych szczelin, cieplnie wyizolowanych budynkach panował zdrowy, komfortowy klimat.
Badania dowodzą, że ludzie w pomieszczeniach żle wentylowanych coraz częściej mają złe samopoczucie, odczuwają bóle głowy i zapadają na choroby alergiczne. Z uwagi na to, że człowiek
w swym życiu spędza przeciętnie 90% w pomieszczeniach zamkniętych, szczególnie dużego znaczenia nabiera konieczność występowania w pomieszczeniach tych zdrowego, pozbawionego szkodliwych składników powietrza.
W centralach KWL Heliosa otrzymuje się wysoki stopień oszczędności energii, dzięki kosztownym nakładom uzyskania wysokiej izolacyjności. Urządzenia wymieniają w sposób ciągły powietrze
i prowadzą poprzez odzysk ciepła do dalszej poprawy całkowitego bilansu energetycznego. Ważniejsze jednak jest to, aby w szczelnych, izolowanych termicznie mieszkaniach panował zdrowy
i komfortowy klimat.

Wywiew

Zużyte, wilgotne, zawierające szkodliwe substancje i zapachy powietrze odprowadza się z kuchni, łazienki i WC. Innowacyjne wywiewniki AE umożliwiają utrzymanie stałego lub okresowo zwiększonego strumienia powietrza wywiewnego
– dostosowanego do indywidualnych potrzeb użytkownika lub wymagań pomieszczenia.
Ciepło powietrza wywiewnego odzyskuje się w wymienniku ciepła i jest oddawane do powietrza zewnętrznego.

Powietrze zewnętrzne

doprowadza się do urządzenia wentylacyjnego bezpośrednio lub – energetycznie optymalizowane – poprzez ziemny wymiennik ciepła (EWT, osprzęt ). W wymienniku pobiera ono ciepło przedtem
odzyskane z powietrza wywiewnego i napływa poprzez estetyczne anemostaty talerzowe lub nawiewniki do pomieszczeń mieszkalnych i sypialni. Elementy rozprowadzające zapewniają cyrkulację powietrza w obrębie całego pomieszczenia. Powietrze wyrzutowe jest odprowadzane poprzez wyrzutnię dachową lub ścienną.

"Peryferie KWL"

Poprzez zaadaptowane części osprzętu i elementy montażowe Helios oferuje perfekcyjny, energooszczędny system wentylacyjny dla zdrowia i oszczędności pieniędzy. Z innowacyjnym systemem rozdziału powietrza i ziemnym wymiennikiem ciepła Helios oferuje kompletną infrastrukturę do kontrolowanej wentylacji mieszkań.